MV 2GO Maligaya

Accommodations & Facilities
MV Maligaya
State Room
MV Maligaya
Tourist for 2
MV Maligaya
Business Class for 2
MV Maligaya
Business Class for 2 (Bunk Bed)
MV Maligaya
Business Class for 4
MV Maligaya
Tourist for 4
MV Maligaya
Mega Value
MV Maligaya
Clinic
MV Maligaya
Gear Shop
MV Maligaya
Horizon Cafe
MV Maligaya
KTV
MV Maligaya
QuikMart
MV Maligaya
Salon
MV Maligaya
Sea Breeze
MV Maligaya
Sundeck